SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A SE SOUVISEJÍCÍM ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Souhlasím s tím, aby mi BHG STROM s.r.o., IČO 073 41 334, se sídlem Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí 460/29, PSČ 110 00, který provozuje restaurace a rezervační systém Baures (dále jen „Správce“), zasílal informace a obchodní sdělení, tj. zejména informace týkající se nabízení výrobků či služeb, reklamy či vybízející k návštěvě internetových stránek či informace určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image (dále jen „obchodní sdělení“), podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Na základě dále uvedených informací pak rovněž svobodně, informovaně a konkrétně souhlasím s tím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení, přičemž potvrzuji, že jsem byl Správcem informován o následujících skutečnostech:
  1. Správce bude na základě uděleného souhlasu zpracovávat mé osobní údaje v rozsahu, v němž jsem je zadal při rezervaci v systému Baures (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa), a to pro účely zasílání obchodních sdělení. Právním základem zpracování osobních údajů je tento souhlas se zpracováním osobních údajů.
  2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů pro uvedené účely není smluvním ani zákonným požadavkem a beru na vědomí, že nejsem povinen souhlas se zpracováním osobních údajů Správci poskytnout. Samotnou rezervaci v systému Baures smím provést i bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  3. Byl jsem poučen o tom, že mám právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Byl jsem rovněž poučen o tom, že smím podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  4. Byl jsem poučen o tom, že mám právo udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to bezplatně emailem zaslaným na adresu uvedenou v příslušném obchodní sdělení.
 3. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu neurčitou.
Tato webová stránka používá cookies, aby vám umožnila co nejlepší zážitek z našich stránek.