INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

BHG STROM s.r.o., IČO 073 41 334, se sídlem Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí 460/29, PSČ 110 00, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto uživatele rezervačního systému Baures informuje o zpracování osobních údajů:

  1. Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele v rozsahu zadaném uživatelem při rezervaci v systému Baures (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa), a to pro účely zajištění uživatelem požadované rezervace, tedy pro účely plnění smlouvy mezi Správcem a uživatelem, což je právním základem zpracování osobních údajů.
  2. Osobní údaje uživatele mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu nezbytnou k provedení rezervace. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem a uživatel je povinen osobní údaje Správci poskytnout. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže uživatel rezervaci v systému Baures provést.
  3. Uživatel má právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Uživatel rovněž smí podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tato webová stránka používá cookies, aby vám umožnila co nejlepší zážitek z našich stránek.